logo_zafa_group

News

Rush Gold ký kết quan hệ đối tác chính để cung cấp dịch vụ thanh toán vàng cho nhiều nhà khai thác mạng di động trên 10 quốc gia ASEAN

Rush Gold ký kết quan hệ đối tác chính để cung cấp dịch vụ thanh toán vàng cho nhiều nhà khai thác mạng di động trên 10 quốc gia ASEAN SYDNEY – (BUSINESS WIRE) – Rush Gold Global (Rush Gold), nền tảng fintech sáng tạo cung cấp quyền tiếp cận kỹ thuật số vào vàng …

Rush Gold ký kết quan hệ đối tác chính để cung cấp dịch vụ thanh toán vàng cho nhiều nhà khai thác mạng di động trên 10 quốc gia ASEAN Read More »

Rush Gold Signs Major Partnership to Power Gold Payment Services for Multiple Mobile Network Operators Across 10 ASEAN Countries

Rush Gold Global (Rush Gold), the innovative fintech platform providing digital access to physical gold to retail and business markets, has signed an exciting new partnership with the Malaysian-based ZAFA Group Sdn. Bhd. to bring gold savings and payments to Mobile Network Operators (MNOs) across the ASEAN region. Rush Gold’s agreement with Malaysian-based ZAFA Group …

Rush Gold Signs Major Partnership to Power Gold Payment Services for Multiple Mobile Network Operators Across 10 ASEAN Countries Read More »